CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản của LĐLĐ tỉnh > KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kế hoạch: KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Số hiệu: 33/KH-LĐLĐ Loại văn bản: Kế hoạch