CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của LĐLĐ tỉnh > Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ hai (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ hai (mở rộng)

25/07/2018

Sáng ngày 25/7 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai (mở rộng). Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện: Chư Sê, Kông Chro.


     Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Thư chúc mừng của đồng chí Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nghe đồng chí Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 
1.jpg
Đồng chí Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
       Các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2017 và dự toán năm 2018; báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
       Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời. Hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội theo đúng tiến độ và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; tổ chức các chương trình, hoạt động vì lợi ích đoàn viên, CNVC-LĐ đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: tổ chức tốt chương trình Tết sum vầy năm 2018; tổ chức Phiên chợ Tết bán các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên, người lao động; tổ chức Hội thi nấu ăn “Mâm cơm ngày Tết”; tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động; tổ chức Hội nghị biểu dương 70 CNVC-LĐ giỏi và 30 cán bộ CĐCS xuất sắc tiêu biểu năm 2018, chương trình “Mái ấm công đoàn”... Thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Ngày cơ sở”; phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở sau đại hội...
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế, như: hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhiều lúc chưa cụ thể, sâu sát và kịp thời. Công tác chuẩn bị đại hội của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chu đáo; có nơi chưa làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự nên kết quả bầu cử không như dự kiến. Việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhiều cơ quan, đơn vị không thực hiện kịp thời gian theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình “Tết sum vầy 2018” chưa mở rộng quy mô tổ chức đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, công tác thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tại Ngân hàng Vietinbank triển khai chậm....
      Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí những tháng còn lại của năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu qủa những nhiệm vụ trọng tâm sau:
       1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch 138-KH/TU ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của đoàn viên, CNVC-LĐ để kịp thời định hướng dư luận xã hội theo chủ trương của Đảng.
     Quan tâm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Tích cực tham gia cải cách hành chính; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm trong CNVC-LĐ theo chương trình, mục tiêu quốc gia; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.
       2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tích cực hưởng ứng phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát phản biện xã hội năm 2018 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt theo đúng tiến độ. Chuẩn bị và tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy 2019”.  Tham gia đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động thành lập. Chủ động nắm bắt tình hình công nhân, lao động, kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.
      3. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X và Chương trình hoạt động toàn khóa; phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2018 gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Chú trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn mới sau đại hội. Trang bị cặp tài liệu cho cán bộ công đoàn các cấp. Phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2013-2018 và ký kết chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2018 - 2023.
        4. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn năm 2018. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến công đoàn các cấp, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, không để đơn thư tồn đọng. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023.
       5. Thực hiện thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Tổng Liên đoàn và cấp trả tự động tại Ngân hàng Viettinbank. Kiểm tra, đôn đốc  các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.
      6. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn triển khai thực hiện “Ngày cơ sở”. Chỉ đạo LĐLĐ huyện Đak Pơ và LĐLĐ huyện Mang Yang tiếp tục tập trung theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 02 CĐCS xã H’ra và xã An Thành đạt tiêu chuẩn vững mạnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
      7. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới và bình đẳng giới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các hoạt động xã hội trong nữ CNVC-LĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ. Chú ý thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X. Tổ chức tốt các hoạt động về giới trong nữ CNVC-LĐ nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
        8. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường sáng kiến, sáng tạo, tạo chuyển biến đột phá trong công tác công đoàn; hoạt động và phong trào do công đoàn tổ chức phải thực sự hiệu quả với mục tiêu hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên./.

 

Tin, ảnh: Tuyên giáo

OtherCopyright © 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng - TP Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824279 - Fax: (0269)3823661 - Email: ldldtinh@gialai.gov.vn; 
Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 25 tháng 7 năm  2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.