CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

14/08/2018

Sáng 14-8-2018, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn và Ban Chỉ đạo tỉnh đã có buổi kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Gia Lai.


      Trước khi tổ chức kiểm tra đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa tỉnh Gia Lai, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại hai xã và một thị trấn thuộc huyện Chư Păh. Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Trung ương ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Chư Păh.
      Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã tổ chức 08 lớp tập huấn cho 1.169 lượt cán bộ Ban Chỉ đạo các cấp nhằm tăng cường nưng lực quản lý, điều hành, tuyên truyền về phong trào. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thực hiện 430 tin, bài về phong trào trên sóng phát thanh, truyền hình. Báo Gia Lai thực hiện mỗi tháng một bài về phong trào. Việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn họp khu dân cư đề nghị công nhận. Đến nay, có 256.334/339.819 gia đình văn hóa, đạt 75,43% (năm 2016 đạt 75%) và có 1.614/2.161 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 74,68% (năm 2016 đạt 70,01%). Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” các cấp đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn xây dựng công sở văn hóa. Hiện có 67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 22/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (đạt tỷ lệ 58%). Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
       Phát biểu tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai trong thời gian tới tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện phong trào. Hướng dẫn các cấp, đặc biệt là những xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đưa việc thực hiện phong trào vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm. Tăng cường sự phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của phong trào; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, của văn phòng Thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến. Duy trì và giữ vững những gia đình đã đạt văn hóa, thôn, làng văn hóa; tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng…

 
Tin, ảnh: Song Hân
 

OtherCopyright © 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng - TP Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824279 - Fax: (0269)3823661 - Email: ldldtinh@gialai.gov.vn; 
Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 25 tháng 7 năm  2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.