CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Những chính sách về lao động, tiền lương, BHXH được điều chỉnh áp dụng năm 2019

Những chính sách về lao động, tiền lương, BHXH được điều chỉnh áp dụng năm 2019

15/02/2019

Trong năm 2019, tiền lương, mức đóng - hưởng BHXH của cán bộ, công chức và người lao động sẽ có những sự điều chỉnh:


1. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động
a) Được hưởng mức lương tối thiểu vùng tăng theo quy định tại Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (thay thế Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 /12/ 2017 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động)
Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc vùng I áp dụng mức lương tối thiểu là 4.180.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với năm 2018).
Các DN thuộc vùng II áp dụng mức lương tối thiểu là 3.710.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với năm 2018).
Các DN thuộc vùng III áp dụng mức lương tối thiểu là 3.250.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với năm 2018).
Các DN thuộc vùng IV áp dụng mức lương tối thiểu là 2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với năm 2018).

b) Tăng mức lương tính đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cụ thể: Mức lương tính đóng BHXH của người lao động làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Do đó, mức lương để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ theo.

c) Người lao động được ý kiến sửa đổi, bổ sung thang, bảng lương theo quy định tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc)
Đây là một trong những nội dung người lao động được quyền tham gia ý kiến để đảm bảo quyền dân chủ ở nơi làm việc về các nội dung như: (1) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; (2) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; (3) Đề xuất nội dung thương lượng tập thể; (4) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; 5. Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; (2) Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; (3) Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; (4) Nghị quyết Hội nghị người lao động; (5) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); (6) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; (7) Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức  
Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội ban hành mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng so với năm 2018), được áp dụng từ ngày 01/7/2019
Đây là căn cứ tính bảng lương, mức phụ cấp, lương hưu và các khoản trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, các khoản tiền lương , phụ cấp, trợ cấp… đều được tăng lên. Đồng thời, tiền lương đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức tính trên mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 cũng tăng theo.

3. Trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng
Từ ngày 01/7/2019, do mức lương cơ sở thay đổi tăng lên nên các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở cũng tăng, đó là:
a) Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau
Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 - 10 ngày trong một năm. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước.
b) Tăng trợ cấp một lần sau khi sinh con
Lao động nữ sinh con thì được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Nếu chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được nhận khoản trợ cấp này. Nếu sinh con từ ngày 01/07/2019 trở đi thì người lao động được trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với trước.
c) Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh
Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 447.000 đồng/ngày; tăng 30.000 đồng/ngày so với trước.
d) Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng
Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở (trừ một số trường hợp cá biệt). Như vậy, từ ngày 01/07/2019, mức lương hưu tối thiểu hàng tháng là 1,49 triệu đồng (trước đây là mức 1,39 triệu đồng).
đ) Tăng mức trợ cấp mai táng
Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người đang hưởng lương hưu … chết thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần tháng lương cơ sở tại tháng mà các đối tượng nêu trên chết. Do đó, từ ngày 01/07/2019, mức trợ cấp mai táng tăng lên 14,9 triệu đồng (trước đây 13,9 triệu đồng)
e) Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng
Người lao động đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; Người đang hưởng lương hưu; Người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng là 50% mức lương cơ sở đối với mỗi thân nhân; thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp hàng tháng là 70% mức lương cơ sở. Vậy, từ ngày 01/07/2019, mức trợ cấp tuất hàng tháng với mỗi thân nhân là 745.000 đồng/tháng; nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp là 1,043 triệu đồng/tháng.

 
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Xuân

OtherCopyright © 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3824279 - Fax: (059)3823661 - Email: ldldtinh@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Trần Lệ Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 25 tháng 7 năm  2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.